miércoles, 14 de julio de 2010

PLATAFORMA EVA (GRUPO MARÍA JESÚS)

Què significa EVA?
Entorn Virtual d’Aprenentatge
A qui van dirigits específicament els cursos?
Ex-alumnes dels cursos de la xarxa local de telecentres i punts TIC per tal de facilitar-ne el repàs i actualització de continguts formatius.
Persones amb uns coneixements TIC mínims, més o menys bàsics, per facilitar-los uns continguts i recursos d’autoaprenentatge que permetin l’actualització i ampliació de coneixements i puguin accedir a algun mecanisme de resolució de dubtes, en línia i presencial, vinculat a l’accés lliure de la local de telecentres i punts TIC.
Persones amb uns coneixements TIC mínims interessades en accedir a continguts formatius de suport i preparació a l’obtenció del nivell bàsic competencial de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (AcTIC), així es proporcionaran una part dels recursos necessaris perquè les persones aspirants a acreditar-se puguin realitzar correctament la prova d'avaluació.
Quins cursos hi ha?
Administració GNU/Linux, Dones i TIC, Retoc i manipulació d’Imatges- GIMP, Crea el teu àlbum a la Web
Quin preu tenen?
Són gratuïts
Quin curs té la llicència creative commons?
Dones i Tic
Amb quines eines estan fets?
Web 2.0
Quins són els punts de la ciutat on puc conectarme a EVA en accés lliure?
A la Xarxa de Telecentres i Punts Tic locals.
Quines altres 4 webs de cursos on line que no pertanyen a SFOL podem trobar des de la pàgina del EVA?
Aulaclick, Aulafàcil, Parla.cat i e-Formació UOC-SOC
Quins cursos d’informàtica trobem a aulafàcil?
Pàginas Web, Ofimàtica Microsoft Office, Fulls de Càlcul, Excel, Disseny, Processador Textos, Word, Programació, Presentacions. Power Points, Anàlisi de Dades, Dades SPSS, Bases de Dades, Access, Windows, Edició de videos i animacions, Windows 7
PowerPoint 2007, Organitzar editar i compartir fotos amb Picasa, Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Trucs Windows XP
Quins nivells d’estudi tenim a parla.cat?
El curs ofereix quatre nivells d’aprenentatge i cada nivell està organitzat en tres graus:
Nivell Bàsic: Bàsic 1, Bàsic 2, Bàsic 3
Nivell Elemental: Elemental 1, Elemental 2, Elemental 3
Nivell Intermedi: Intermedi 1, Intermedi 2, Intermedi 3
Nivell de Suficiència: Suficiència 1, Suficiència 2, Suficiència 3
Quines dues modalitats d’estudi trobem a parla.cat?
Modalitat lliure i amb tutoria
Quin preu té estudiar a parla.cat?
La lliure és gratuïta i la de tutoria té un preu de 90 €

Plataforma EVA i d'altres | Grupo Jorge

Qué significa EVA
Entorn Virtual d'Aprenentatge

A quien van dirigidos específicamente los cursos
A qualsevol persona interessada a millorar les seves capacitats i competències al voltant d'Internet i les TIC

Qué cursos hay
Hi ha 4 categories:

Primers passos:
- Iniciació a l'ordinador.
- Iniciació a Internet.
- Curs semipresencial de formació de Moodle.

Matèries TiC específiques:
- Eines tecnològiques per a entitats i associacions.
- Eines 2.0

Cursos plataforma Moodle xarxa Punt TIC:
- Administració GNU/Linux
- Dones i TiC
- Retoc i manipulació d'imatges: GIMP
- Crea el teu àlbum a la web.

AcTIC, acreditació oficial competències TIC:
- AcTIC, continguts formatius de suport.

Qué cuestan
Els cursos són gratuïts

Qué curso tiene licencia creative commons
Dones I Tic

Con qué herramienta están creados
Plataforma Moodle

Cuales son los puntos de la ciudad donde puedo conectarme a EVA en acceso libre:
Punt tic
Qué otras 4 webs de cursos on line no pertenecientes a SFOL podemos encontrar desde la página del EVA.

AulaClic
AulaFàcil
Parla.cat
UOC-SOC

Qué cursos de informática encontramos en aulafacil
Páginas Web Ofimática Microsoft Office Hojas Cálculo. Excel Diseño Procesador Textos. Word Programación Presentaciones. Power Points Análisis de Datos SPSS Bases Datos Access. Windows Edición de videos y animaciones

En aquest curs es mostren diverses eines gratuïtes útils per entitats i associacions. Tot i que la majoria d'aquestes eines són en línia, també es mostren aplicacions lliures per instal•lar a l'ordinador.
PARLA.CAT

parla.cat ofereix quatre nivells d’aprenentatge i cada nivell està organitzat en tres graus:

Nivell Bàsic: Bàsic 1, Bàsic 2, Bàsic 3
Nivell Elemental: Elemental 1, Elemental 2, Elemental 3
Nivell Intermedi: Intermedi 1, Intermedi 2, Intermedi 3
Nivell de Suficiència: Suficiència 1, Suficiència 2, Suficiència 3

Cada grau té una durada aproximada d’uns tres mesos que equival a unes 45 hores de dedicació.

El curs s’ofereix en 2 modalitats:

Lliure: permet l’aprenentatge totalment autònom, ja que els materials del curs són de lliure accés.

Amb tutoria: permet l’aprenentatge amb el suport d’un/a tutor/a que guia i motiva l’alumne/a. Aquesta modalitat facilita l’accés a una aula que disposa d’eines de comunicació per a la interacció entre els membres de la comunitat virtual.

Preu curs a parla.cat
La modalitat lliure, sense tutoria, és gratuïta. La modalitat amb tutoria té un preu de 90€. El pagament es fa mitjançant Paypal.

martes, 13 de julio de 2010

Plataforma EVA (Maria)

1.- Que significa EVA? Entorn virtual d'aprenentatge.

2. - Esta dividit en tres categories :

Aulaclic: A alumnes del Punt TIC del Palau Falguera esrecomana a alumnes que finalitzen la formació inicial com a una bona estretègia per continuar el seu itinerari formatiu,
AulaFácil: Tothom pot accedir a aquests cursos,
e-Formació Servei d'Ocupació de Catalunya, ofereix formació a distancia principalment a persones a l'atur.

3.-e-formacio consta de diferents cursos en 116 especialitats diferents, d'entre 25 i 110 hores de durada dins dels següents àmbits:

Informàtica i Internet
Idiomes
Tècniques de recerca de feina
Logística i operacions
Activitats socials
TIC i gestió de la informació i la comunicació
Turisme
Tasques administratives i d'empresa
Emprenedor i gestió de microempreses
Energies renovables i medi ambient
Farmàcia i química
Nutrició i alimentació
Salut

Aulaclic: Ofereix el següents cursos:

 • Curso
 • Flash CS4
 • Internet
 • Dreamweaver CS4
 • Windows 7
 • FrontPage 2003
 • Word 2007
 • Photoshop CS4
 • Excel 2007
 • CorelDraw X5
 • Access 2007
 • HTML
 • PowerPoint 2007
 • SQL
 • Outlook
 • OpenOffice
 • Google Docs
 • Illustrator CS4
 • Páginas Web

AulaFácil: Ofereix cursos de diferents categories

 • Autoayuda
 • Informática
 • Arte/Humanidades
 • Cocina
 • Internet
 • Nutrición
 • Cursos Recibidos
 • Manualidades
 • Aficiones
 • Dibujo
 • Maquetas
 • Ciencias
 • Docencia
 • Mascotas
 • Economia
 • Empresa
 • Pintura
 • Nuevos Cursos
 • Idiomas
 • Salud/Psicología
 • Otros

sobre informática disposa de cursos de:

 • Páginas Web
 • Ofimática Microsoft Office
 • Hojas Cálculo. Excel
 • Diseño
 • Procesador Textos. Word
 • Programación
 • Presentaciones. Power Points
 • Análisis de Datos SPSS
 • Bases Datos Access.
 • Windows
 • Edición de videos y animaciones


4. Que cuestan:

 • Los de la plataforma EVA son gratuitos.
 • D' e-Formacio: Tots els cursos són sense cost per a les persones que s'hi inscriuen.
 • Aulaclic: Pots descarregarte el curs per Internet en arxiu comprimit Zip per 4 € o si ho prefereixes comprar un DVD amb diferents cursos per 39 €
 • AulaFácil:Son Gratuits.

5 .- El curso que tiene licencia creative commons es: Dones i TIC.

6.- La herramienta con la que están creados es: Moodle.

7.- Los puntos de la ciudad donde puedo conectarme a EVA en acceso libre son: el punt TIC del Palau Falguera, el punt TIC de la Biblioteca Montserrat Roig, Centre Can Maginás, Casal Municipal de la Gent Gran, Casal de Joves, Centre de Dones Neus Miró, Punt de de consulta y gestion de trámites electrónicos (OAC).

9.- Los cursos de informática que encontramos en aulafacil son: página web, hojas de cálculo excel, procesador de textos Word, presentaciones Power Point, Bases de datos Acces, Ofimática Microsoft Office, Diseño, Programación, Análisis de datos SPSS, Windows y Edición de vídeos y animaciones.

10.- Los niveles de estudio en parla.cat son cuatro: básico, elemental, intermedio y de suficiencia; estando a su vez divididos en tres grados de aprendizaje.

11.- Las dos modalidades de estudio que encontramos en parla.cat seria la modalitat lliure y la modalitat tutoria. La modalitat lliure permite el acceso libre a los contenidos, permitiendo un aprendizaje totalmente autónomo, con la ventaja de que es gratuito. Sin embargo, en la modalidad tutoria disponemos del soporte de un tutor/a que guia y motiva al alumno, eso sí, previo pago.

12.- Parla.cat es un Espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast materials didàctics per aprendre la llengua catalana.

PLATAFORMA EVA I D'ALTRES (Grup Carlos)

Definición EVA

EVA son les sigles de Entorn Virtual d'Aprenenatge, es tracta d'un espai de formació a la xarxa, una plataforma local destinada a oferir recursos d'autoformació a qualsevol persona interessada a millorar les seves capacitats i competències al voltant de les TIC.


¿A quién van dirigidos?


* Ex-alumnos de los cursos de la red local de telecentros y puntos TIC para facilitar el repaso y actualización de contenidos formativos.

* Personas con unos conocimientos TIC mínimos, más o menos básicos, para facilitarles unos contenidos y recursos de autoaprendizaje que permitan la actualización y ampliación de conocimientos y puedan acceder a algún mecanismo de resolución de dudas, en línea y presencial, vinculado acceso libre de la local de telecentros y puntos TIC.

* Personas con unos conocimientos TIC mínimos interesadas en acceder a contenidos formativos de apoyo y preparación obtención del nivel básico competencial de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC), así se proporcionarán una parte de los recursos necesarios para que las personas aspirantes a acreditarse puedan realizar correctamente la prueba de evaluación.


Cursos Online

Son 10: 3 de primers passos, 2 més específics per usuaris avançats, l'actic i portals de moodle.


¿Qué cuestan?

No cuestan nada, son totalmente gratuitos


¿ Qué cursos tiene licencia creative commons?

Dones i TIC


¿ Con qué herramienta están creados ?

Moodle

¿ Cuales son los puntos de la ciudad donde puedo conectarme a EVA en acceso libre?

• Punt TIC del Palau Falguera

• Punt TIC de la Biblioteca Montserrat Roig

• Centre Can Maginàs

• Casal de Joves

• Casal Municipal de la Gent Gran

• Centre de dones Neus Miró

• Punt de consulta i gestió de tràmits electrònics (OAC)¿ Qué otras 4 webs de cursos on line no pertenecientes a SFOL podemos encontrar desde la página del EVA.?

- Aulaclic
- AulaFacil
- Parla.cat
- E.Formació UOC-SOC


CURSOS INFORMATICA EN AULA FACIL

• Iniciación en el ordenador
o Autor / a: Sant Feliu Ciudad Digital
Partimos de cero explicando desde cómo encender y apagar el ordenador, pasando por la organización de la información dentro del ordenador-carpetas y ficheros-hasta trabajar con programas informáticos que nos permitirán crear documentos y guardarlos en memoria.

• Iniciación a Internet
o Autor / a: Sant Feliu Ciudad Digital
Enfocado para tener una amplia visión de los servicios que proporciona Internet: búsqueda de información, el correo electrónico, la mensajería instantánea, comprar y vender, trámites on-line, participar ... así como una serie de consejos para garantizar nuestra seguridad y la de nuestros equipos.


NIVEL DE ESTUDIO EN PARLA.CAT

Nivel básico: basic1, basic2, basic3
Nivel elemental: elemental1, elemental2, elemental3
Nivel intermedio: intermedio 1, intermedio 2, intermedio 3
Nivel de suficiencia: suficiencia primero, suficiencia 2, suficiencia 3
DOS Modalidades de estudio PARLA.CAT


MODALIDADES
El curso se ofrece en dos modalidades:

Libre: permite el aprendizaje totalmente autónomo, ya que los materiales del curso son de libre acceso.

Con tutoría: permite el aprendizaje con el apoyo de un / a tutor / a que guía y motiva al alumno / a. Esta modalidad facilita el acceso a una aula que dispone de herramientas de comunicación para la interacción entre los miembros de la comunidad virtual.

En ambas modalidades, el alumno dispondrá en todo momento de recursos y herramientas de ayuda que complementan el aprendizaje de la lengua.

La modalidad libre es gratuita y la modalidad con tutoría es de pago.


QUE CUESTA ESTUDIAR EN PARLA.CAT

Libre: Gratuito
Tutoría: 90 €

lunes, 12 de julio de 2010

yolanda

Diversitat Lúdica: ASEC
Coressa: Empresa municipal
Mithra: ASEC

Ejercicio Agents de Digitalització (Grupo de Carlos)

1. DIVERSITAT LÚDICA
Sin ánimo de lucro
2. CORESSA
Pública
3. MITHRA
Sin ánimo de lucro
4. COMPLEMENTOS SL
Privada
5. CAN CALDERON
Pública
6. DONESTECH
Sin ánimo de lucro
7. DONES EN XARXA
Pública
8. SENIORTIC
Sin ánimo de lucro
9. BIT
Pública
10. LAFARGA.CAT
Pública
11. BARCELONA ACTIVA
Pública
12. TECNOCAMPUS MATARO
Pública
13. CITILAB
Privada

Agents Digitals (Maria)

Empreses privades:

- Complementossl
- Bit

Empreses públiques:

- Cancalderon.es
- coressa
- donestech.net
- Barcelonaactiva
- Tecnocampus.cat
- Citilab

ESAL:

- Donesenxarxa.cat
- Diversitatludica.cat
- Seniortic
- mithra
- Lafarga.cat


Creat per: Yolimar, Lidia, Alba i Maria.

AGENTS DIGITALITZACIÓ (María Jesús)

EMPRESES PRIVADES: Complementos S. L., Bit i Citilab

EMPRESES PÚBLIQUES:
Coressa, Can Calderón, Barcelona Activa, Tecnocampus Mataró, Citilab

ESAL (ASSOCIACIONS):
Mithra, Diversitat lúdica, Donestech, Dones en Xarxa, Seniortic, La Farga

Agents de digitalizació/Equip Jorge

-Empreses privades:

http://www.complementossl.com
www.tecnocampusmataro.com
http://www.bit.es


-Empreses publiques:

http://www.cancalderon.es
http://www.barcelonaactiva.cat
http://www.coressa.cat
http://www.citilab.eu-Esal:

http://www.diversitatludica.cat
http://www.e-mithra.org
http://www.donesenxarxa.cat
http://www.seniortic.org
www.donestech.net
http://www.lafarga.cat


La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) es crea amb la finalitat d'atendre des de l'Administració pública els reptes i la problemàtica que el nou escenari del sector de les telecomunicacions i de la societat del coneixement plantegen.

CATALUNYA - TONI PEREZ

¿Como se llama el organismo TIC?

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

¿ Como se llama los telecentres de la generalitat?

Xarxa de Telecentres o Punt TIC de Catalunya

¿ Que tipo de acreditación de dinamizadores?

Master dinamització de la societat de la informació

¿ Que es PIMESTIC?

PIMESTIC és el pla d’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i per ACC1Ó, per promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana.

CATALUNYA (Ruth)

· ¿Como se llama a los organismos destinados a las TIC?

STSI : Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació

· ¿Como se le llaman a los telecentros de la Generalitat?

Punt TiC.

· ¿Qué tipo de acreditación existe para los dinamizadores?

Màster de dinamització de la Societat de la Informació

· ¿Qué es PIMESTIC?

Programa para acercar las TiC al sector de las PYMES.

Catalunya (María Jesús)

Com es diu l’organisme que es dedica a les TIC?
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) es crea amb la finalitat d'atendre des de l'Administració pública els reptes i la problemàtica que el nou escenari del sector de les telecomunicacions i de la societat del coneixement plantegen.
La Secretaria és responsable, entre altres competències, de la política general sobre informàtica, telecomunicacions i societat de la informació a Catalunya, impulsa els respectius sectors econòmics i l integra les tecnologies de la informació a tots els àmbits de la societat catalana.
A més, el Departament de Governació i Administracions Públiques té vinculat el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), entitat de dret públic sotmesa a dret privat, que es va crear per integrar tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya en una única estructura.
En aquest sentit, el Centre dissenya, construeix, coordina i desplega tots aquells projectes i accions dins l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que són necessaris per assolir el desenvolupament de la societat del coneixement a Catalunya.

Quin nom rep la seva xarxa d’espais?

Xarxa de Telecentres de Catalunya. Punt Omnia i PUNT TIC.

Quin tipus de formació reben els dinamitzadors?

Màster de dinamització de la societat de la informació i el coneixement.

¿Qué es PIMESTIC?

PIMESTIC és el pla d’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i per ACC1Ó, per promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana.

Las TIC a Catalunya (Carlos López)


¿Cómo se llama al Organismo de las TIC?

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) se crea con la finalidad de atender desde la Administración pública los retos i la problemática que el nuevo escenario del sector de las telecomunicaciones i de la sociedad del conocimiento plantean.


¿Cómo se denominan a los Telecentros de la Generalitat?

S'anomenen Punts TIC


¿Cómo se llama a la acreditación destinada exclusivamente a los dinamizadores?

Existe un Máster de Dinamización Digital


¿Qué es PIMESTIC?

PIMESTIC es el plan de actuación del gobierno de la Generalitat de Catalunya impulsado, conjuntamente, por la Secretàría de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) y por el Centro de Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), para promover las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la empresa catalana.

El objetivo final del plan que se desarrollará en el periodo 2007-2010, es la mejora de la competitividad de las empresas catalanas mediante la introducción y la utilización eficiente de las TIC.


STSI ( Alba )

STSI (Secretaria de telecomunicacions de sosiectat de la informació) es l'organismes a nivell TIC de la Generalitat.

La red de telecentres on desenvolupen el seu trevall són Punt TIC, una xarxa que conté més de 600 punts o telecentres repartits per tot el territori, que aglutina diferents iniciatives –el projecte Òmnia, els telecentres de teletreball, les biblioteques, la gran majoria de les quals ja tenen un espai d’accés a les TIC, i altres centres de caire associatiu o municipal– i que ofereix als ciutadans de tot Catalunya la possibilitat d’accedir a la societat del coneixement.

la formació per als dinamitzador es un master.

PIMESTIC és el pla d’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i per ACC1Ó, per promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana.

Catalunya (Lidia)Como se llama el organismo TIC a nivel de generalitat? STSI, Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

Como se llaman los telecentros de la Generalitat? Punt TIC.

Que tipo de acreditación o formacion de dinamizadores promueve la STSI? Master.

Que es pymestic? PIMESTIC.cat és el pla d’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya que promou les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana. El grup impulsa propostes per millorar la competitivitat empresarial mitjançant la introducció i la utilització eficient de les TIC.
STSI: Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

Nombre Telecentros Generalitat:
Punto Omnia

Màster de dinamització de la Societat de la Informació i el Coneixement

El Departament de Governació i Administracions Públiques, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha organitzat el Màster de dinamització de la Societat de la Informació. La iniciativa vol consolidar l’oferta d’una carrera professional motivadora en el camp de la dinamització digital i, al mateix temps, solucionar l’absència d’estudis universitaris d’especialització per a professionals com el dinamitzador de punt TIC.


Pymestic:

El Proyecto PymesTIC nace como continuidad al proyecto de Asesores TIC para empresas.

Catalunya Debora

Cómo se llama organismo TIC ?

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologias de la Información (CTTI)

Cómo se llaman los telecentros de la generalitat?

Xarxa de Telecentres o Punt TIC de Catalunya

Qué tipo de acreditación de dinamizadores?

Master dinamització de la societat de la informació

Qué es PIMESTIC ?

PIMESTIC es el pla d’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya, impulsado conjuntamente para la Secretaria de Telecomunicaciones y Societat de la Informació (STSI) y para ACC1Ó, promover las tecnologias de la información y la comunicación (TIC) a la empresa catalana.

red.es TONI PEREZ

¿A QUE SE DEDICAN?

Red.es es la entidad pública empresarial dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), encargada de ejecutar determinados proyectos para el impulso de la sociedad de la información interactuando con Comunidades Autónomas, Diputaciones, Entidades Locales y el sector privado en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Red.es tiene el objetivo de fomentar y desarrollar la Sociedad de la Información en España de acuerdo a las iniciativas del Plan Avanza y el Plan Avanza 2, para lograr la convergencia tecnológica con Europa y entre las Comunidades Autónomas. Para conseguir este objetivo, ejecuta proyectos definidos en la estrategia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), trabajando conjuntamente con las administraciones locales y el sector privado, haciendo un gran esfuerzo en diferentes ámbitos como son:
• Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
• Incrementar la competitividad y el crecimiento económico.
• Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
• Evitar el riesgo de exclusión digital, promoviendo la igualdad social y regional.

¿Cómo se llaman los espacios asignados a TIC?

Facilitamos y dinamizamos el acceso a Internet de ciudadanos del medio rural y a núcleos urbanos desfavorecidos con difícil acceso a las TIC a través de los telecentros y bibliotecas conectados en red.

CATALUNYA (Mónica)

¿Cómo se llama el organismo TIC?
El pla TIC.cat és un projecte per millorar la competitivitat de les empreses catalanes del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El pla és una iniciativa conjunta de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) del Departament de Governació i Administracions Publiques i d’ACC1Ó (CIDEM|COPCA), organisme adscrit al Departament d’Innovació, Universitats i Empreses de la Generalitat de Catalunya. El Pla s’estén del 2009 al 2012 i compta amb un pressupost per al 2009 de 42 M€.

¿Cómo se llaman los Telecentros de la Generalitat?
Xarxa de telecentres o Punt Tic .

¿Que tipo de acreditación de Dinamitzadores?
Un Master de Dinamitzación Digital.

¿Que es Pimestic?
Proyecto para pequeñas y medianas empresas.
PIMESTIC és el pla d’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i per acció, per promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana.

L’objectiu final del pla, que es desenvoluparà en el període 2007-2010, és la millora de la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant la introducció i la utilització eficient de les TIC.

Catalunya, Egor

GEN.CAT

Como se llama el organismo de las nuevas tecnologias?

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) es crea amb la finalitat d'atendre des de l'Administració pública els reptes i la problemàtica que el nou escenari del sector de les telecomunicacions i de la societat del coneixement plantegen.

La Secretaria és responsable, entre altres competències, de la política general sobre informàtica, telecomunicacions i societat de la informació a Catalunya, impulsa els respectius sectors econòmics i l integra les tecnologies de la informació a tots els àmbits de la societat catalana.

A més, el Departament de Governació i Administracions Públiques té vinculat el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), entitat de dret públic sotmesa a dret privat, que es va crear per integrar tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya en una única estructura.

En aquest sentit, el Centre dissenya, construeix, coordina i desplega tots aquells projectes i accions dins l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que són necessaris per assolir el desenvolupament de la societat del coneixement a Catalunya.


Como se llama su red de espacios? (Punt TIC, xarxa OMNIA)

La Xarxa de Telecentres de Catalunya (XTC) va néixer l'any 2002 arran del Pacte Institucional per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes, aprovat pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001. Un dels aspectes fonamentals del pacte era la creació d'una xarxa de punts públics d'accés a Internet amb l'objectiu de minimitzar el risc de fractura digital i garantir l'equilibri territorial i la cohesió social en la nova societat del coneixement.

Els telecentres que integren la XTC, composta actualment per gairebé 500 telecentres estesos per pràcticament la totalitat de la geografia catalana, l'integren les comunitats de teletreball, Omnia i el projecte pilot de programari lliure, estan ubicats en Ajuntaments, Consells Comarcals, biblioteques públiques, punts d'informació juvenils, associacions veïnals, etc.

Actualment la STSI té el ferm propòsit de dissenyar i desenvolupar un projecte de remodelació i impuls de la XTC, per tal de millorar els serveis que s'ofereixen des dels telecentres a la ciutadania, i perquè es converteixin en la infraestructura territorial a través de la qual la Generalitat de Catalunya i altres poders públics poden implementar les polítiques TIC amb les màximes garanties d'eficàcia.

El projecte de remodelació i impuls de la XTC pretén aconseguir una millora dels serveis que s'ofereixen al ciutadà des dels telecentres, ja que es considera que la xarxa és l'instrument fonamental de difusió de la societat del coneixement a Catalunya. La raó per la qual la XTC es considera fonamental és per la seva lluita contra la fractura digital, amb l'objectiu de construir un model de societat del coneixement socialment cohesionat i territorialment equilibrat.

De fet, la XTC, tant en la seva vessant física com en la virtual, és l'element clau a través del qual el Govern de la Generalitat de Catalunya pot implantar les seves polítiques de societat del coneixement en el territori, conèixer les necessitats dels ciutadans i poder atendre-les, i ajudar a que tots vegin la xarxa com a seva ia aprofitar els avantatges que té accedir i moure's amb facilitat per la societat del coneixement.

En aquest sentit, la XTC és l'espai privilegiat a través del qual implantar les polítiques d'alfabetització digital adreçades a tota la població, que es orquestren mitjançant convocatòries d'ajuts i altres accions.

Finalment, un altre dels aspectes clau és la creació de continguts-de qualitat, atractiva i realment útil-, per a aquesta nova societat del coneixement. És evident que la creació de continguts està incentivada per la seva demanda, i per fer les connexions cada vegada millors que permeten el desenvolupament de continguts digitals cada vegada més sofisticats, com els audiovisuals. És en la mesura que anem superant la fractura digital que la massa crítica que demana aquests continguts creixerà. De la mateixa manera, només en funció que hi hagi continguts que justifiquin la necessitat d'accedir a la societat del coneixement, serà més fàcil atreure i convèncer els ciutadans de la importància d'estar a la xarxa. Aquesta aposta també pot desembocar en la creació de nous models de negoci a Catalunya, i garantir així mateix la creació de continguts de qualitat en català i la normalització de l'ús d'aquesta llengua en les TIC i de la difusió de la cultura catalana a través de la xarxa.

La XTC, entesa com gresol de totes aquestes línies d'actuació, té un futur brillant que ultrapassa la mera funció del punt públic d'accés a Internet. Per això, la xarxa ha de créixer i estar oberta a noves possibilitats.Que tipo de acreditación se les está haciendo a los dinamizadores?

Máster de dinamització de la societat de la informació i el coneixement.


Que es PIMESTIC?

PIMESTIC és el pla d’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i per ACC1Ó per promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana.

L’objectiu final del pla, que es desenvoluparà en el període 2007-2010, és la millora de la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant la introducció i la utilització eficient de les TIC.

Els destinataris del pla són les micro, petites i mitjanes empreses catalanes de tots els sectors d’activitat. En concret, les pimes “pragmàtiques”, que adopten la tecnologia quan ja és madura i de les quals existeixen casos d’èxit, i les “conservadores”, que implanten les solucions quan la seva utilitat ja és una evidència i gairebé ja està en desús.

Catalunya (Yolimar)


1.- Cómo se llama el organismo el organismo de dicado a nuevas tecnologías a nivel de la Generalitat?

La Secretaria de Telecomunicacio i societat de la informació (STSI)

2.- Cómo se llaman los telecentros de la Generalitat?

El projecte Òmnia, els telecentres de teletreball, les biblioteques, la gran majoria de les quals ja tenen un espai d’accés a les TIC, i altres centres de caire associatiu o municipal– i que ofereix als ciutadans de tot Catalunya la possibilitat d’accedir a la societat del coneixement.

Puntos TIC, telecentros no red omnià, pero hoy por hoy se llaman puntos TIC a casi todos.

3.- Que tipo de acreditación de formación se le estan haciendo a los dinamitzadores?

Master de dinamització de la societat de la informació i el coneixement

4.- Que es el PIMESTIC?

Projecte per millorar la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant la introducció i la utilització eficient de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Catalunya (Maria)

L'Organisme a nivell de Generalitat que s'encarrega del tema de les noves tecnologies s'anomena Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI).

Els telecentres de la Generalitat tambè s'anomenen xarxes TIC.

L'acreditació/formació que se'ls està impartint als dinamitzadors es el Màster de dinamització de la societat de la informació i el coneixement.

Pimestic es el projecte per millorar la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant la introducció i la utilització eficient de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Font: www.gencat.cat

Red.es (Montse)

A que se dedica?
 • Promovemos la presencia digital en Internet entre ciudadanos y empresas: tenemos encomendada la gestión de los dominios .es.
 • Impulsamos el despliegue del DNI electrónico mediante la instalación del equipamiento necesario y la gestión del servicio de cita previa.
 • Somos agentes activos en el plan de tránsito a la TDT y el primer proyecto piloto del apagado en Soria.
 • Impulsamos la industria de los contenidos digitales en España a través de diferentes proyectos, como el Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD), el programa PIICOD o Agrega. Trabajamos para hacer accesibles contenidos como las principales obras de la Biblioteca Nacional a través de la Biblioteca Digital Hispánica.
 • Llevamos a cabo iniciativas para sensibilizar a diferentes colectivos y a la ciudadanía en general en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como El Archivo de la Experiencia o el programa Chaval.es.
 • Dotamos a los centros educativos y universidades de las infraestructuras necesarias para que estén conectados entre sí y dispongan de acceso a los contenidos digitales educativos en red. En esta línea se han desarrollado iniciativas en colaboración con otros organismos como Campus en red, Centros Avanzados TIC, el proyecto Agrega y la celebración del I Congreso Internet en el Aula.
 • Conectamos los centros sanitarios en red a través del nodo central para facilitar el intercambio digital de información sanitaria.
 • Informatizamos y digitalizamos todos los Órganos Registrales y Juzgados de Paz para que ciudadanos e instituciones puedan acceder telemáticamente al Registro Civil.
 • Facilitamos y dinamizamos el acceso a Internet de ciudadanos del medio rural y a núcleos urbanos desfavorecidos con difícil acceso a las TIC a través de los telecentros y bibliotecas conectados en red.
 • Colaboramos para que diferentes administraciones y servicios públicos estén conectados en red. En esta vertiente se han desarrollado iniciativas como Urbanismo en red, Pago Telemático, eFactura, entre otras.
 • Promovemos la incorporación de las nuevas tecnologías en las pymes a través del impulso de la Empresa en Red, con programas específicos como NEW o Jornadas Empresas en Red de sensibilización en el uso de las TIC a empresarios.
 • Gestionamos RedIRIS , red académica y de investigación española que proporciona servicios avanzados a más de 350 instituciones científicas y universitarias españolas, que se conectan a RedIRIS directamente o a través de las redes académicas autonómicas.
Como se llaman los espacios destinados a TIC?

Telecentros

Como se llaman los proyectos relacionados con mayores y niños?

Mayores con iniciativa

Catalunya.

Como se llama el organismo TIC?.

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació( STSI)

Como se llaman telecentros generalitat?

punto tic.

Que tipo de acreditacion de dinamizadores?

Es un master.

Que es pimestic?

Necesidades que puedan tener las empresas pequeña y mediana empresa